Polls

Què són els polls?

Els polls són uns insectes que s’enganxen al cabell humà. Hi ha diverses varietats: els més típics només afecten el cabell del cap (Pediculus humanis capitis), d’altres tipus poden afectar el pèl púbic, les aixelles i les pestanyes. En aquest full només parlarem dels més freqüents: aquells que afecten els cabells del cap.

Estigui tranquil, els polls humans no tenen cap risc d’encomanar cap malaltia infecciosa.

By Gilles San Martin – originally posted to Flickr as Male human head louse, CC BY-SA 2.0

A qui afecta? Com s’agafen els polls?

Els polls del cap solen afectar a nens en edat preescolar i escolar, especialment entre els 3 i 12 anys d’edat, malgrat poden infestar qualsevol persona a qualsevol edat. Apareixen en forma de petites epidèmies a les escoles.

Les nenes s’infecten amb més freqüència que els nens, segurament per la major longitud i volum del cabell, fet que facilita el pas de polls d’un cap a un altre.

S’agafen per contacte directe entre persones, és a dir, fregant el cap entre uns i altres, o intercanviant gorres, barrets, bufandes, tovalloles, pintes i raspalls de cabells, etc. És veritat que hi ha polls a altres espècies animals, però aquests polls no són capaços d’infectar els éssers humans. Així doncs, no es poden encomanar des d’animals domèstics o de granja.

No és cert que els polls els agafen més persones amb una higiene pobra. Qualsevol nen, tingui el cabell molt brut o molt net, pot agafar polls.

Contràriament al què molta gent pensa, els polls no tenen ales, ni volen ni salten, pel qual és molt improbable el contagi a distància. Aquest és el motiu pel qual els adults no solen encomanar-se, ja que el contacte directe entre persones adultes (per exemple, jugant, abraçant-se, compartint peces de roba…) és gairebé inexistent.

Quins símptomes donen?

Inicialment no donen cap símptoma. Després d’unes setmanes, la nostra pell reacciona als polls produint una dermatitis al·lèrgica, amb vermellor, descamació i una picor intensa que pot afectar tot el cuir pilós i el clatell. Veurem que el nen es grata amb freqüència.

Rarament, si no es diagnostiquen i es tracten adequadament, la dermatitis empitjora i poden haver infeccions locals i fins i tot aparició de ganglis al coll, degut a la infecció de les ferides que el gratat ocasiona a la pell del cap. També pot donar certa irritació ocular en alguns casos.

Com es diagnostiquen?
Com puc evitar el contagi a altres persones?
Com puc fer per no agafar-ne polls un altre cop?
Com es tracten els polls?
Llemena de poll en imatge dermatoscopica

Al centre de la imatge es veu un òval blanc corresponent a la llémena (ou) d’un poll

Més informació descarregant la fitxa de consells en format pdf:

Descarregar consell polls