Sarna (escabiosi)

Què és la sarna? 

La sarna (també anomenada escabiosi) és una malaltia contagiosa de la pell produïda per un àcar (Sarcoptes scabiei), que s’encomana entre persones. Dies o setmanes després de contagiar-se, comença una picor molt intensa, més forta a la nit, que no respon als tractaments habituals contra la picor. És molt freqüent que s’encomani a la parella i a diferents membres de la família convivint sota el mateix sostre.

A qui afecta? Com s’agafa?

La sarna pot afectar a persones de qualsevol edat, raça o classe social. S’enganxa per contacte directe prolongat pell amb pell, o al compartir roba de llit, de bany o de vestir contaminada. També és freqüent a institucions on viu molta gent en poc espai (albergs, residències d’avis, presons, centres sòcio-sanitaris)
Tenir sarna no indica necessàriament manca d’higiene. Qualsevol persona pot agafar una sarna malgrat tenir uns bons hàbits higiènics, si té contacte continuat amb una persona o element infestat.
Contràriament al què molta gent pensa, els àcars de la sarna no salten ni volen. Cal un contacte íntim amb una persona o roba contaminada per enganxar el paràsit. Aquest és el motiu pel qual és molt difícil contagiar-se només pel fet de donar-se la mà, abraçar-se un moment, passejar, dinar junts, etc.
Els animals no poden contagiar la sarna. És una infestació exclusiva dels humans.

Quins símptomes dóna?

Inicialment no dóna cap símptoma. Després d’unes setmanes del contagi (habitualment de 2-6 setmanes), la pell reacciona als paràsits produint una reacció al·lèrgica, amb una picor intensa i generalitzada, més intensa a la nit i que pot dificultar la son.

Com es diagnostica?

Com es tracta?

.

Més informació descarregant la fitxa de consells en format pdf:

Descarregar consell polls