Mol·luscos contagiosos

Què són els mol·luscos contagiosos?

Els mol·luscos contagiosos són una infecció superficial de la pell produïda per un virus anomenat Poxvirus.
És una infecció molt freqüent en nens majors d’un any, i no suposa cap risc per a la salut del nen, els seus familiars o persones properes. Les molèsties que ocasiona són més estètiques que mèdiques.
Se solen tractar per evitar que el pacient es contagiï ell mateix i surtin nous mol·luscos, i per prevenir el contagi d’altres nens.

A qui afecta? Com s’agafen els mol·luscos contagiosos?

Afecta principalment a nens, per contacte directe entre ells o amb objectes contaminats (tovalloles, peces de roba, etc.). En el nostre país, el medi més freqüent de contagi són les piscines, donat que el virus és resistent a la major part d’agents que es fan servir per desinfectar l’aigua d’aquestes instal·lacions.
Els nens amb dermatitis atòpica solen encomanar-se més fàcilment, donat que tenen la pell més fràgil.

Com són?
Quant de temps triguen a curar?
He de prendre alguna mesura especial per evitar el contagi a altres familiars?
Hi ha alguna manera de fer que surtin menys o curin abans?
Com es tracten?

Més informació descarregant la fitxa de consells en format pdf:

Descarregar consell mol·luscos contagiosos