Curs Europeu de Toxina Botulínica 2018

El curs va tenir lloc el mes de maig a Atenes, Grècia, sota la tutoria d’experts internacionals en toxina botulínica: la Professora Ines Verner (Israel), els Professors Berthold Rzany (Berlin), Andreas Katsambas i C. Zografakis (Atenes). Durant el curs es van actualitzar els coneixements sobre l’ús de la toxina botulínica en Dermatologia Estètica i sobre l’anatomia facial.

Diversos pacients van ser tractats durant aquest curs eminentment pràctic, amb l’objectiu d’aconseguir que els pacients presentin uns resultats visibles i naturals.

………

La toxina botulínica és el tractament mèdic més empleat a tot el món en el tractament de les arrugues.

Aquest proteïna produeix un gran efecte de rejoveniment, al relaxar de forma natural la musculatura facial. En mans expertes, és un tractament molt eficaç, segur, que permet reduir les arrugues d’expressió, mantenint la mímica i expressivitat normals de la cara.

Els pacients que fan servir la toxina botulínica de manera repetida, aconsegueixen veure’s més joves. A més, l’efecte és cada cop més durador i poden anar espaiant progressivament les sessions de tractament.

La toxina botulínica també es fa servir per tractar l’excés de sudoració (patologia coneguda amb el nom d’hiperhidrosi), sense necessitat de cirurgies agressives”