Reobrim la consulta el 20 d’abril amb totes les mesures de seguretat

El dilluns 20 d’abril reobrim de nou el centre mèdic, reprenent les consultes mèdiques presencials.

Els informem de que por motius de seguretat per als pacients i el personal sanitari, es duran a terme certs canvis. Entre aquests canvis, destaca:

  • La reorganització dels horaris per evitar l’acumulació de persones a la consulta i les sales d’espera.
  • La recomanació d’acudir sense acompanyants sempre que sigui possible (excepte nens i persones amb cures especials, lògicament)
  • L’entrada al centre mèdic amb mascareta i mantenir-la col·locada adequadament fins a la sortida d’aquest.
  • El manteniment de la distància recomanada entre persones, el que comporta evitar les salutacions que impliquen contacte físic.

Totes aquestes mesures poden implicar certes molèsties tant a pacients, familiars com a personal treballador del centre. Recordeu a més que, després de més d’un mes d’inactivitat i a l’haver d’espaiar les cites entre pacients, el temps d’espera per visitar-se serà encara més llarg.

Els preguem la seva col·laboració i comprensió. En qualsevol cas, estem a la seva disposició per a qualsevol incidència.

Qualsevol persona que prefereixi dur a terme la visita de manera telefònica o online, pot sol·licitar si això és possible a la seva asseguradora i comentar-ho a l’administració del centre mèdic.

Moltes gràcies per la seva ajuda.